You need to upgrade your Flash Player
 

Adwokat Marek Szubert ukończył Państwową Podstawową Szkołę Muzyczną nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu w klasie wiolonczeli i fortepianu. Dalszą edukację kontynuował w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie złożył egzamin dojrzałości ze średnią ocen 5,6. W trakcie nauki licealnej adwokat Marek Szubert został zakwalifikowany do miedzynarodowej wymiany młodziezy organizacji Youth for Undrerstanding i spędzil rok w niemieckim gimnazjum w Bremie. Edukację prawniczą rozpoczął na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, by po roku dodatkowo podjąć studia na Europejskim Uniwersytecie "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. W trakcie studiów adwokat Marek Szubert uczestniczył w miedzynarodowej wymianie studentów prawa "Sokrates" i studiował rok na Uniwersytecie w Utrechcie (Niderlandy) w języku angielskim.

Adwokat Marek Szubert po uzyskaniu tytułu magistra na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak i tytułu Master of German and Polish Law Europejskiego Uniwersytetu "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, którą ukończył egzaminem adwokackim z wynikiem bardzo dobrym.

W 2011 roku adwokat Marek Szubert po złożeniu stosownych egzaminów w Połaczonym Prawnym Urzędzie Egzaminacyjnym Państw Związkowych Berlina i Brandenburgii w Berlinie uzyskał uprawnienia adwokackie na terenie Niemiec.

Aktualnie adwokat Marek Szubert prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Poznaniu.

 
 
 
 

strona główna    |    zakres usług    |    o sobie    |    wynagrodzenie    |    linki    |    lokalizacja    |    kontakt